ภาคเอกชนและ นศ.มข.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลาย ในภาคอีสาน

ภาคเอกชนและ นศ.มข.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลาย ในภาคอีสาน ตามที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเกิดจากอิทธิพลของพายุ “โมดุล” ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง พืชผลทางการเกษตร นาข้าวได้รับคงวามเสียหายหลายแสนไร่ ขณะเดียวกันมีประชาชนหลายพันหลังคาเรือนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ภาคเอกชนใน จ.ขอนแก่น จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระดมความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สิ่งของที่ต้องการรับบริจาคเป็นการเร่งด่วน ประกอบด้วย อาหารแห้ง ยารักษาโรค นทเด็ก ผ้าอนามัย ยาทากันยุง เป็นต้น ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใกล้เคียง บริจาคได้ที่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตลอด 24 ชั่วโมง


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น