ภาคเอกชนและ นศ.มข.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลาย ในภาคอีสาน

ภาคเอกชนและ นศ.มข.เปิดศูนย์รับบริจาคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมหลาย ในภาคอีสาน ตามที่ได้เกิดฝนตกต่อเนื่องในหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อันเกิดจากอิทธิพลของพายุ “โมดุล” ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมเป็นบริเวณกว้าง พืชผลทางการเกษตร นาข้าวได้รับคงวามเสียหายหลายแสนไร่ ขณะเดียวกันมีประชาชนหลายพันหลังคาเรือนต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติ ดังนั้น ภาคเอกชนใน จ.ขอนแก่น จึงได้เปิดศูนย์รับบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภคช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.ขอนแก่น ที่โรงแรมโฆษะ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อระดมความช่วยเหลือไปถึงผู้ประสบภัยโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ สิ่งของที่ต้องการรับบริจาคเป็นการเร่งด่วน ประกอบด้วย อาหารแห้ง ยารักษาโรค นทเด็ก ผ้าอนามัย ยาทากันยุง เป็นต้น ส่วนผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นและใกล้เคียง บริจาคได้ที่ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ตลอด 24 ชั่วโมงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น