คลิป ผู้ว่าฯ ขอนแก่น กล่าวเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติ 28 เมย 2560

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ ขอนแก่นฮอลล์ ชั้น 5 เซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น      นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560   วันแรงงานแห่งชาติหรือวันกรรมกรสากล เป็นวันที่ผู้ใช้แรงงานทั่วโลกร่มกันจัดงาน เพื่อให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของผู้ใช้แรงงานที่เป็นกำลังสำคัญ ในการผลิตและสร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ จังหวัดขอนแก่น

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันแรงงานแห่งชาติจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2560  

ชมคลิปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น