ผอ.ท่าอากาศยานขอนแก่นแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 ชั่วโมง หลังระดับน้ำยังคงท่วม ถ.มะลิวัลย์ โดยขณะนี้ยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ยกเลิกหรือล่าช้าจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้

ผอ.ท่าอากาศยานขอนแก่นแนะผู้โดยสารเผื่อเวลาเดินทางล่วงหน้า 2 ชั่วโมง หลังระดับน้ำยังคงท่วม ถ.มะลิวัลย์ โดยขณะนี้ยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์ยกเลิกหรือล่าช้าจากพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ อิทธิพลของพายุดีเปรสชั่นในทะเลจีนใต้ยังคงส่งผลให้ จ.ขอนแก่น มีฝนตกลงมาอย่างหนักอย่างต่อเนื่องภาพรวมทั่วทั้ง 26 อำเภอของจังหวัด โดยเฉพาะในเขต อ.เมืองขอนแก่น ที่หลายพื้นที่มีน้ำท่วมขังระดบน้ำสูงกว่า 1 เมตร โดยเฉพาะ ถ.มลิวรรณ จากหน้ามหาวิทยาลัยขอนแก่นไปจนถึงจุดกลับรถ บ.หนองไฮ รถยนต์ขนาดเล็กไม่สามารถที่จะสัญจรไป-มาได้ ส่งผลให้สภาพการจราจรติดขัดอย่างหนักและต้องไปใช้ในเส้นทางลัดตัดผ่านแทน เนื่องจากจุดดังกล่าวเป็นเส้นทางสายสำคัญจากภาคอีสานมุ่งสู่ภาคเหนือ และเป็นเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางไปยังท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ว่าที่ ร.ต.อัธยา ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยานขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สายการบินพาณิชย์ทุกสายการบิน ยังคงให้บริการตามปกติ ทั้งจากต้นทาง คือ ที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ รวมทั้งเที่ยวบินจากเชียงใหม่,หาดใหญ่,อู่ตะเภา และภูเก็ต ที่ทั้งหมดยังคงเปิดให้บริการตามตารางการบินปกติ แต่ปัญหาที่พบคือสถานการณ์น้ำท่วมถนนที่เดินทางมาที่ท่าอากาศยาน ดังนั้นจึงขอให้ผู้โดยสารที่ต้องเดินทางในวันนี้เผื่อเวลาในการเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชม. เพื่อให้ทันต่อการทำการเดินทางตามตารางการบินที่กำหนดไว้ รวมทั้งขอให้ตรวจสอบสถานการณ์น้ำท่วมและติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น