เทคโน ราชมงคลขอนแก่น ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย

เทคโน ราชมงคลขอนแก่น ลงพื้นที่ซับน้ำตา เยียวยาผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2562 อาจารย์ปริญ นาชัยสิทธิ์ คณบดีคณะวิศวกรรมกสาสตร์ นำคณาจารย์ นักศึกษา สาขา วิชา วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมเครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรมเครื่องกล ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เขตเทศบาลตำบลบ้านเป้ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น ณ วัดไทรทอง บ้านคำไฮ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลบ้านเป็ดและหลายพื้นที่ ที่ปรากฎเป็นข่าวนั้น มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สถาบันการศึกษาชั้นนำ และมีความโดดเด่นในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติได้เล็งเห็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะความเดือดร้อน ของเครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องมือการเกษตร และรถจักรยานยนต์ ที่เป็นสิ่งของจำเป็นได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จึงจัดหน่วยบริการประชาชน ลงพื้นที่ทันที่ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แบ่งเบาความเดือดร้อน และช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ผู้ประสบภัย และได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ และนักศึกษาเป็นกำลังสำคัญ มทร.อีสาน ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านหากมีสิ่งใดที่ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่นช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้เราจะรีบทำทันที่เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น