มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

มมส รับรายงานตัวนิสิตใหม่โควตารับตรง ประจำปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 27  เมษายน 2560 ณ อาคารบริการนิสิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้เปิดรับรายงานตัวนิสิตใหม่ ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตารับตรงทั่วประเทศ โควตาส่งเสริมเยาวชนดีเด่นด้านกีฬา และโควตาศิลปวัฒนธรรม และโครงการที่คณะ/หน่วยงานดำเนินการเอง ประจำปีการศึกษา 2560 ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัย เปิดให้นักศึกษารายงานตัวระหว่างวันที่ 25-27 เมษายน 2560 ในระหว่างเวลา 08.30 น. – 15.00 น. มีนิสิตใหม่พร้อมผู้ปกครอง ได้เดินทางมารายงานตัวจำนวนมาก ซึ่งนิสิตใหม่โควตารับตรงเข้ารับรายงานตัวครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7,000 คน 
สำหรับการรายงาตัว เจ้าหน้าที่เปิดจุดบริการหลายจุดเช่น  การแนะแนวในเรื่องต่างๆ ที่ทางนิสิตใหม่และผู้ปกครองจะได้ทำให้ถูกต้องตามระเบียบของทางมหาวิทยาลัย เช่น การตรวจสอบหลักฐาน, การชำระเงิน, การทำบัตรประจำตัวนิสิต, กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา, การจองหอพัก  การย้ายทะเบียนบ้านเข้าอยู่ตามคณะต่าง ๆ  รวมทั้งจุด การซื้อเครื่องแบบนิสิต ซึ่งหลังจากการรายงานตัวแล้ว นิสิตใหม่ก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินการศึกษาต่อไป

นิสิตใหม่โควตารับตรงเข้ารับรายงานตัวครั้งนี้มีทั้งสิ้น 7,000 คน เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น