ขอนแก่น ปล่อยปลาวันประมงแห่งชาติ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีปล่อยพันธ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ณ อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ หมู่ที่ 3 ต.เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ ให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น