กลต.เยือนขอนแก่น กระตุ้นคนอีสานรักการออมและการลงทุน

กลต เยือนขอนแก่น กระตุ้นคนอีสานรักการออมและการลงทุน ที่ออมได้ในอัตราเริ่มต้น 500 บาท ที่ทุกคนก็มีสิทธิ์ (มีคลิป)
วันที่ 10 ก.ย.2562 ที่โรงแรมอวานีขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานสัมมนาตามโครงการคาราวานทุน ไปยามขอนแกน ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต.ได้กำหนดจัดกิจกรรมในระดับภูมิภาค ท่ามกลางความสนใจจากนักลงทุน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และชาวขอนแก่น ร่วมรับฟังเป็นจำนวนมาก
น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า ปัจจุบันการออมนอกจากการฝากกับสถาบันการเงินแล้วนั้นยังคงมีการออมแบบการลงทุน หรือที่เรียกว่าตลาดทุน ทั้งในรูปแบบของกองทุนรวม,หุ้น ที่นักลงทุน ซึ่งทุกคนนั้นสามารถที่จะดำเนินการได้ โดยที่ใมนวันนี้รูปแบบการออมของคนไทยนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงไป โดยมามุ่งเน้นในเรื่องของการออม ในรูปแบบของการลงทุนในสัดส่วนที่เพิ่มมากขึ้นทุกไตรมาส ซึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นมีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน หรือสถาบันการเงินให้บริการอยุ่เป็นจำนวนมาก และที่ขอนแก่น ก็มีบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินตั้งอยู่ ขณะที่ภาพรวมทั้งประเทศมีผู้ประกอบการที่ต้องการเงินทุนและมีการจดทะเบียนในตลาดทุนไทย 711 บริษัท
“ จะเห็นได้ว่าวันนี้พฤติกรรมการออมนั้นเปลี่ยนแปลงไป เพราะทุกคนนั้นสามารถที่จะออมได้ แต่วันนี้ ก.ล.ต.มาลงพื้นที่มาพบปะกับผู้ที่สนใจ ที่เป็นนักธุรกิจ ผู้ประกอบการ หรือแม้กระทั่งประชาชนทั่วไปที่จะชี้ให้เห็นว่าการออมในรูปแบบของหุ้นสามัญ,หุ้นกู้ และกองทุน ไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัว เพียงแค่ 500 บาท ก็สามารถที่จะออมได้แล้ว”
น.ส.รื่นวดี กล่าวต่ออีกว่า ผู้ที่สนใจสามารถ ทีจะขอรับคำปรึกษาได้ที่สถาบันการเงิน,ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทที่ปรึกษา ที่มีตั้งอยู่ในทุกพื้นทีเพื่อขอรับการปรึกษาจนนำไปสู่การตัดสินใจเข้าสู่การออมในตลาดทุนไทย และในปีนี้จะสังเกตว่ากลุ่มคนเกษียร รวมทั้งกลุ่มวัยทำงานหรือวัยเรียน นั้นเริ่มให้ความสนใจที่จะออมในตลาดทุนไยมีสัดส่วนที่เยอะมากยิ่งขึ้นเพราะอาจจะด้วยผลตอบแทน หรือความเสี่ยงที่ทุกคนนั้นสามารถที่จะรับได้และมีรูปแบบการออมในตลาดทุนไทยที่หลากหลายจึงสามารถที่จะกระจายความเสี่ยงได้มาก อย่างไรก็ตามนอกจากการแนะนำในเรื่องการออมในระบบตลาดทุนไทยและยังคงมีการพูดคุยในเรื่องของเส้นทางในการประกอบธุรกิจของคนไทย และการตัดสินใจก่อนที่จะเข้าตลาดทุนเพื่อสร้างความเติบโตให้กับผู้ประกอบการที่สมารถเพิ่มทุนได้ภายในตลาดทุนอีกด้วยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น