ราชมงคล ขอนแก่นสร้างส้วมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น สร้างส้วมเฉพาะกิจ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมขัง ตามแนวคิด นายแพทย์ชาตรี เมธาธราธิป ผู้อำนวยการศูนย์อนามัย ที่ 8 อุดรธานี โดยการใช้ Laser ตัดวัสดุเพื่อการใช้งานอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งการเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในห้องปฏิบัติการ FAB LAB ทั้งนี้ เป้าหมายการผลิตอยู่ที่ 300 ตัว และมีแผนส่งมอบส้วมเฉพาะกิจไปยังพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีใน วันที่ 19 กันยายน นี้เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น