ความคืบหน้าการก่อสร้าง 2 เจดีย์ ที่ จังหวัดอุดรธานี

การก่อสร้าง พระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์  ของหลวงตามหาบัว ที่วัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี   มีความคืบหน้างานก่อสร้างโครงสร้างของเจดีย์ คืบหน้ากว่า 80 %  (มีคลิป)  และจะแล้วเสร็จประมาณกลางปี  2563 พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน  สร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า 181 ไร่ บริเวณวัดป่าบ้านตาด จ.อุดรธานี เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานที่บรรจุธาตุและเก็บรวบรวมประวัติหนังสือคำสอน และเครื่องอัฐบริขารพระธรรมวิสุทธิมงคล หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน พระสายวิปัสสนากรรมฐาน ผู้มีคุณูปการต่อประเทศชาติและพระพุทธศาสนา           รวมทั้งเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมะ และคำสอนทางพระพุทธศาสนา  ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ พระเจดีย์ พระวิหาร และอาคารพิพิธภัณฑ์  ส่วน  เจดีย์ เพื่อบรรจุอัฐฐิธาตุ    หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม อดีตเจ้าอาวาสวัดป่าแก้วชุมพล อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ซึ่งเจดีย์มีความสูง 20 เมตร ตั้งอยู่ ที่ วัดป่าธรรมประดิษฐ์  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี    มีความคืบหน้าไปแล้ว 50 % ทางด้าน พระอาจารย์ ประเทือง จักกะธัมโม   เจ้าอาวาสวัดป่าธรรมประดิษฐ์   กล่าว่า ความคืบหน้าการก่อสร้างเจดีย์หลวงปู่อุ่นหล้า ฐิตธัมโม มีความคืบหน้าการก่อสร้าง และเชิญชวนประชาชน ร่วมทำบุญกฐินและยกยอดฉัตรเจดีย์ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 ที่วัดป่าธรรมประดิษฐ์  อ.เพ็ญ จ.อุดรธานีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น