วันรัฐวิสาหกิจไทย จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

วันรัฐวิสาหกิจไทย จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ที่ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน 2562 ซึ่งชมรมรัฐวิสาหกิจ จ.ขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังและความสามัคคีตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ การออกบูธของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕ เป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันรัฐวิสาหกิจไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติชาติต่อไป


เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น