วันรัฐวิสาหกิจไทย จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562

วันรัฐวิสาหกิจไทย จ.ขอนแก่น ประจำปี 2562 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่นจัดงานวันรัฐวิสาหกิจไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ รัชกาลที่ 5 ในฐานะ “พระบิดาแห่งรัฐวิสาหกิจไทย” ที่ลานพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ หน้าศาลากลาง จ.ขอนแก่น นายศรัทธา คชพลายุกต์ รอง ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวันรัฐวิสาหกิจไทย 20 กันยายน 2562 ซึ่งชมรมรัฐวิสาหกิจ จ.ขอนแก่น จัดขึ้นเพื่อให้หน่วยงานรัฐวิสาหกิจใน จ.ขอนแก่น ได้ร่วมกันแสดงออกถึงพลังและความสามัคคีตลอดจนการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ร่วมกัน กิจกรรมประกอบด้วย การทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ 9 รูป พิธีถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ การออกบูธของหน่วยงานเพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ ในพื้นที่ จ.ขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 กำหนดให้วันที่ 20 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมหาราช รัชกาลที่ ๕ เป็น “วันรัฐวิสาหกิจไทย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้พนักงานรัฐวิสาหกิจมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความสำคัญของรัฐวิสาหกิจที่มีต่อประเทศชาติและประชาชน ให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ และประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวันรัฐวิสาหกิจไทย และเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการและภาคส่วนต่างๆ พร้อมร่วมกันปกป้องรัฐวิสาหกิจให้เป็นสมบัติชาติต่อไปเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น