ขอนแก่นจัดงานร้อยแก่นสารสินธุ์ จีโอปาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล ” ชูแนวคิดใช้ซากฟอสซิลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการเรียนรู้

ขอนแก่นเปิดงานร้อยแก่นสารสินธุ์ จีโอปาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล ” ชูแนวคิดใช้ซากฟอสซิลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ : Fun and Learning 27 ก.ย.2562 นายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดงาน “งานร้อยแก่นสารสินธุ์ จีโอปาร์ค ฟอสซิล เฟสติวัล ” ณ อุทยานไดโนปาร์ค ตลาดต้นตาลภายใต้ แนวคิดการใช้ซากฟอสซิลเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและการเรียนรู้ : Fun and Learning
ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 27-28 กย.2562 ในงานมีกิจกรรมการสร้างสรรค์มากมาย อาทิการจัดนิทรรศการอุทยานธรณีวิทยา การแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้าน จัดประกวดระบายสีผสมผสานเทคโนโลยีAR กิจกรรมของเยาวชน การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ขอนแก่นจีโอปาร์ค อ.ภูเวียงและอ.เวียงเก่าและสินค้าของที่ระลึกการท่องเที่ยวหลากหลายเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น