ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟ

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ที่ สำนักงาน TOT ขอนแก่น ชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น ได้จัดงานสภากาแฟชมรมรัฐวิสาหกิจ ขอนแก่น โดยครั้งนี้มี บริษัททีโอที จำกัด สำนักงาน ขอนแก่น เป็นเจ้าภาพจัด นายวีระ ไพรสิงห์ขร หน.ไปรษณีย์ ขอนแก่น ประธานชมชมรัฐวิสาหกิจจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจในจังหวัดขอนแก่น ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่งกันและกันระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกหน่วยงานได้ประชาสัมพันธ์ภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงานตนเอง ให้กับหน่วยงานอื่นได้รับทราบ ซึ่ง ภายในงาน ได้มีผู้บริหารหน่วยงาน ที่ได้มาปฎิบัติหน้าที่ ในจังหวัดขอนแก่น มาแนะนำตัว มีหน่วยงานขึ้นมาประชาสัมพันธ์ ภารกิจ กิจกรรมของหน่วยงาน เช่น องค์การสวนสัตว์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทยน จากนั้นมีพิธีมอบของที่ระลึก จากหน่วยงานเจ้าภาพ มีการถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน และมอบธงให้กับเจ้าภาพครั้งต่อไป คือ สวนสัตว์ ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น