ผู้ว่า ขอนแก่น ขอความร่วมมือ ประชาชน ช่วยกันประหยัดน้ำ เขื่อนอุบลรัตน์น้ำน้อย

ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ขอความร่วมมือ ประชาชน ช่วยกันประหยัดน้ำ หลังขึ้นบินสำรวจสถานการณ์ น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น พบว่าเหลือน้ำใช้การได้เพียง ร้อยละ 1 ของความจุอ่าง คุณ วรวิทย์ สิทธิกรณ์ ทีมข่าว อสมท ขอนแก่น MCOT NEWS NETWORK โทร 089-7119961 นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัด เปิดเผยว่า เมื่อวานนี้ตนพร้อมด้วยนายเรืองโชค ชัยคำรงค์กุล ผู้อำนวยการโครงการชลประทานขอนแก่น น.ส.วาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น และสำรวจความเหมาะสมของสภาพอากาศ เพื่อเตรียมหาแนวทางรับมือภัยแล้ง หลัง พบว่าระดับน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำ เพียง 614 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 25 ของความจุอ่าง มีน้ำใช้การได้เพียง 33 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือคิดเป็นร้อยละ 1 ของความจุอ่าง /รวมทั้งอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง ทั้ง 14 แห่ง ที่กระจายอยู่ทั้ง 26 อำเภอ ภาพรวมขณะนี้ เหลือน้ำเพียง 105 ล้านลูกบาศก์เมตร ใช้การได้เพียง 74 ล้านลูกบาศก์เมตร แต่อัตราการระเหยค่อนข้างสูง ซึ่งทำให้ ระดับน้ำลดลงอย่างรวดเร็ว ไม่น้อยกว่า สัปดาห์ละ 5 ล้านลูกบาศก์เมตร ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ระบุว่า จากการสำรวจสภาพอากาศ พบว่าอากาศค่อนข้างแห้งและไม่เหมาะสมกับการทำฝนเทียมจึงขอความร่วมมือประชาชน ช่วยกันประหยัดน้ำ เพื่อให้ผ่านพ้นฤดูแล้ง ซึ่งต้องนับจากนี้ไป อีก 8 เดือน โดยเฉพาะ ผู้ใช้น้ำ ในเขต 4อำเภอ ที่ต้องใช้น้ำดิบจากเขือนอุบลรัตน์ ผลิตน้ำประปา ทั้ง อำเภอเมือง อำเภอน้ำพอง อำเภออุบลรัตน์ และอำเภอเขาสวนกวาง โดยคาดว่า จำเป็นต้องใชน้ำก้นอ่าง ไม่น้อยกว่า 200 ล้านลูกบาศก์เมตร เพื่อใช้สำหรับผลิตน้ำอุปโภคบริโภค ซึ่งถือว่าเป็นปีที่ใช้น้ำก้นอ่างมากที่สุดตั้งแต่มีสร้างเขื่อนมากว่า 50 ปีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น