เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จ.ขอนแก่น เร่งทำความสะอาดฟาร์ม หลังการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในโคนม

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จ.ขอนแก่น เร่งทำความสะอาดฟาร์ม หลังการระบาดของโรคปากเท้าเปื่อยในโคนม เกษตรกรผู้เลี้ยงโค บ้านโนนลาน ต.บ้านค้อ อ.เมือง จ.ขอนแก่น เร่งทำความสะอาดฟาร์มโดยรอบ ทั้งการล้างพื้นในบริเวณอาคารรีดนมวัว รวมทั้งการเก็บกวาดหญ้าที่อยู่ในรางอาหาร เพื่อเผาทำลาย และห้ามไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าออก ภายหลังจากที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองขอนแก่น ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์ชั่วคราว เมื่อวันที่ 25 ต.ค. ที่ผ่านมา ขณะที่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ได้มีการแจ้งเตือนผ่านกลุ่มไลน์ของสมาชิกสหกรณ์โคนมจังหวัดขอนแก่น ว่ามีการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อย และเป็นโรคติดต่อชนิดร้ายแรง อาจจะติดต่อไปยังสุกร แพะ แกะและกระบือ โดยประกาศดังกล่าวครอบคลุมท้องที่หมู่ที่ 15 ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น เจ้าหน้าได้ออกสำรวจ โรงเก็บฟาง ,พื้นที่แยกขังมีทั้งคอกโคเล็ก โคกลาง และโครีดนม รวมไปถึงอาคารรีดรม ที่หลังคาสูงและโปร่ง โดยคอกแต่ละจุดมีความชื้นเล็กน้อยมีลางให้หญ้า และถังบรรจุน้ำเป็นสัดส่วน หากพบสัตว์ป่วยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในทันทีเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น