เชิญเที่ยวงาน สีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 256 2 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมคุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีการแถลงข่าวการจัดกิจกรรม สีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 (Sithan KKU Festival 2019) โดยได้รับเกียรติจาก นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในการแถลงข่าว สำหรับการจัด“งานสีฐานเฟสติวัล 2019 บุญสมมาบูชานาค ประจำปี 2562” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 11 พฤศจิกายน 256 2 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ไม่หลงของเก่า ไม่มาของใหม่ ร่วมงานบุญของมหาวิทยาลัยขอนแก่น สานรอยต่อของวัฒนธรรมให้ขับเคลื่อนไป พร้อมต่อยอดภูมิปัญญาให้ครบถ้วนยืนยาว” มุ่งเน้นการสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมผ่านความศรัทธาในเชิงคุณค่าแบบดั้งเดิมผสมผสานความสนุกในหลายรูปแบบ เรียกได้ว่าความสนุกพร้อมการปลุกวิถีวัฒนธรรมเพื่อย้ำชัดในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของท้องถิ่นอีสาน ผสานกับวัฒนธรรมยุคใหม่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมร่วมสมัยสำหรับทุกเพศวัย
ท้ายสุดนี้ ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมสืบสานวิถีพื้นบ้านร่วมสมัย การประกวดหลากหลาย และหมอลำคณะดังของชาวอีสาน ตลอด 3 วัน กับสีฐานเฟสติวัล “บุญสมมาบูชานาค” ประจำปี 2562 (Sithan KKU Festival 2019) 9 – 11 พฤศจิกายน 2562 ณ บึงสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น