กกต ขอนแก่น พร้อมเลือกตั้งซ่อม สส เขต 7

นายอภินันท์ จันทร์อุปละ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยการสิ้นสุด ส.ส.นายนวัธ เตาะเจริญสุข แล้ว ทำให้ต้องมีการเลือกตั้งภายใน 45 วัน ทันที โดยจะครบ 45 วัน ตรงกับวันที่ 27 ธันวาคม 2562

ต่อจากนี้ทางสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาภายในวันอังคารที่ 19 พ.ย.นี้ โดยคาดว่าวันเลือกตั้งซ่อมอาจจะเป็นวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2562 ส่วนการรับสมัคร ส.ส. น่าจะอยู่ในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายน นี้ โดยใช้เวลา 5 วันในการรับสมัคร จะใช้หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ เป็นสถานที่รับสมัคร

ในส่วนความพร้อมของสำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดขอนแก่น เตรียมติดต่อ ผอ.ประจำเขตเลือกตั้ง คาดว่าน่าจะใช้คนเดิมที่เคยใช้ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มี.ค. 62 ที่ผ่านมา ส่วนวัสดุอุปกรณ์ ทาง กกต.มีความพร้อมอยู่แล้ว เหลือเพียงบัตรลงคะแนนเท่านั้น ซึ่งจะเป็นหน้าที่ที่ กกต.กลาง จะดำเนินการจัดพิมพ์บัตรลงคะแนนเลือกตั้งเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น