งานบุญคูนเมือง ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง-เบิกฤกษ์เวียนเทียน รำถวายศาลหลักเมือง

งานบุญคูนเมือง ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง-เบิกฤกษ์เวียนเทียน รำถวายศาลหลักเมือง

สำหรับงานบุญคูนเมืองขอนแก่น   ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562  ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ฉลองเมืองขอนแก่นครบ 222 ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 222 ปี   บูชาสักการะศาลหลักเมืองในวาระที่ครบรอบ 63 ปี  เพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติไทย  เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562  พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา 29 องค์ ทั่วเมืองขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562   พิธีสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี  โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป, รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น 2,222 คน, พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี ,พิธีสวดนพเคราะห์ ,กิจกรรมโรงทาน  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 พิธีสวดมนต์เมืองและการนั่งภาวนาอธิษฐานจิต  2,222 คน กิจกรรมโรงทาน    วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562  พิธีทำบุญตักบาตรวันชาติไทย, กิจกรรมโรงทานเจ และ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น