งานบุญคูนเมือง ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง-เบิกฤกษ์เวียนเทียน รำถวายศาลหลักเมือง

งานบุญคูนเมือง ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 ธันวาคม นี้ ร่วมพิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วเมืองขอนแก่น พิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง-เบิกฤกษ์เวียนเทียน รำถวายศาลหลักเมือง

สำหรับงานบุญคูนเมืองขอนแก่น   ประจำปี 2562 วันที่ 2-6 ธันวาคม 2562  ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิด “ฉลองเมืองขอนแก่นครบ 222 ปี และ สมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการก่อตั้งเมืองขอนแก่น ครบรอบ 222 ปี   บูชาสักการะศาลหลักเมืองในวาระที่ครบรอบ 63 ปี  เพื่อการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสวันที่ 5 ธันวาคมเป็นวันชาติไทย  เป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อส่งเสริมอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงามและสร้างความรักความสามัคคีของคนในท้องถิ่น ซึ่งมีกิจกรรมดังต่อไปนี้  วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2562  พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าร่วมพิธีชุมนุมเทวดา 29 องค์ ทั่วเมืองขอนแก่น ณ บริเวณศาลหลักเมืองขอนแก่น  วันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ.2562   พิธีสมโภชศาลหลักเมืองขอนแก่นครบ 63 ปี  โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 9 รูป, รำบวงสรวงศาลหลักเมืองขอนแก่น 2,222 คน, พิธีถวายขันหมากเบ็ง พานบายศรี ,พิธีสวดนพเคราะห์ ,กิจกรรมโรงทาน  วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2562 พิธีสวดมนต์เมืองและการนั่งภาวนาอธิษฐานจิต  2,222 คน กิจกรรมโรงทาน    วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2562  พิธีทำบุญตักบาตรวันชาติไทย, กิจกรรมโรงทานเจ และ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2562 พิธีอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลับคืนสู่ที่ประดิษฐานเดิมเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น