ขอนแก่น จัดบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่น

พิธีบวงสรวงองค์พระธาตุขามแก่นเปิดงานเทศไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562
ที่วัดเจติยภูมิ บ้านขาม อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในงานเทศกาลไหมสากล ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2562 โดยมีพระเทพวิสุทธิคุณ เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยนายศุภชัย ลีเขาสูง นายอำเภอน้ำพอง พันจ่าอากาศเอกชัยณรงค์ กัณหา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขาม พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เครือข่ายวัฒนธรรม และประชาชนชาวอำเภอน้ำพอง ร่วมพิธีจำนวนมากเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น