แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่เมืองขอนแก่น ตลาดท่าพระ 100 ปี

ตลาดท่าพระ 100 ปี

ตลาดท่าพระ 100 ปี ได้นำเอาอัตลักษณ์ จุดเด่นของชุมชนตลาดท่าพระ ชุมชนดั้งเดิม มีรูปแบบอาคารบ้านเรือนที่ยังคงสภาพเดิม เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น และความเก่าแก่ของสถานีรถไฟท่าพระ ที่ก่อสร้างสมัยรัชกาลที่ 6 ในปี 2473 เป็น “ตลาดท่าพระ 100 ปี”
ตลาดท่าพระ 100 ปี ใช้สถานีรถไฟเก่าต่อยอดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างแหล่งเรียนรู้ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม สู่การเปลี่ยนแปลงระยะยาว โดยเปิด ทุกวันพุธ ที่ ถนนพาณิชย์ (ตลาดท่าพระ) เทศบาลตำบลท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

ตลาดท่าพระ 100 ปี ใช้สถานีรถไฟเก่าต่อยอดพื้นที่สร้างสรรค์ สร้างแหล่งเรียนรู้ ชูเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  โดยเปิด ทุกวันพุธ ที่ ถนนพาณิชย์ (ตลาดท่าพระ)

 

ขอบคุณภาพ จากเพจ สภาอุตสาหกรรม ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น