สำนักงานที่ดินขอนแก่นหลังใหม่ เปิดให้บริการพี่น้องประชาชน

อาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดขอนแก่น (หลังปัจจุบัน) สร้างเป็นอาคาร คสล. เนื้อวงที่ 1,920 ตารางเมตร   ใช้งบประมาณปี 2559 ดำเนินแล้วเสร็จ และเปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทดแทนอาคารสำนักงานที่ดินจังหวัดหลังเดิม ที่คับแคบไม่เพียงพอที่จะให้บริการประชาชนที่มาติดต่อในแต่ละวัน

เปิดให้บริการพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการแล้ว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ที่ผ่านมาเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น