ชาวบ้านร่วมบริจาคสิ่งของช่วยจัดตั้งศูนย์พักพิงและพักคอยเทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น

ชาวบ้านร่วมบริจาคสิ่งของช่วยจัดตั้งศูนย์พักพิงและพักคอยเทศบาลตำบลบ้านค้อ อ.เมืองขอนแก่น

ชาวบ้านในตำบลบ้านค้อ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ต่างนำข้าวของเครื่องใช้และอาหาร มาบริจาคที่ศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอย ที่เทศบาลฯ ได้จัดไว้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือภาครัฐ และเตรียมรับกลุ่มเสี่ยงโควิด จากกรุงเทพฯ และพื้นที่ควบคุมสูงสุดเข้มข้น ซึ่งเป็นลูกหลานคนในชุมชน ที่เดินทางไปทำงานต่างจังหวัด

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้ใช้สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อและกลุ่มเสี่ยงที่ขอกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา โดยวันนี้มีประชาชนทยอยนำสิ่งของเครื่องใช้และอาหารมาบริจาคให้กับเทศบาลฯ ช่วยเหลือพี่น้องที่เดินทางกลับบ้าน

ศูนย์พักพิงและพักคอยภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อ มีการจัดแบ่งออกเป็น 2 โซน โดยใช้อาคารเรียน 4 หลัง จัดเตรียมไว้สำหรับรองรับกลุ่มเสี่ยง ที่ต้องกักตัว ส่วนอีก 1 อาคาร ได้จัดเป็นศูนย์พักคอย รองรับผู้ป่วยที่มีผลยืนยันว่าติดเชื้อแล้วแต่ยังจัดอยู่ในกลุ่มสีเขียว

นายศุภชัย ลีเขาสูง เปิดเผยว่า อำเภอเมืองขอนแก่นได้มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงและศูนย์พักคอยไว้อย่างน้อยตำบลละ 1 แห่ง พร้อมทั้งได้เร่งสื่อสารประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจกับคนในพื้นที่โดยท้องถิ่นและท้องที่ได้ประสานในการทำงานร่วมกัน เพื่อเตรียมพร้อมรับคนในพื้นที่กลับมารักษาตัว

นายจักรพงศ์ เพ็ชรแสน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านค้อ เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้ไปสำรวจหลายพื้นที่ในตำบล แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของประชาชน ในการจัดตั้งศูนย์พักพิง จึงต้องสร้างความเข้าใจโดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประชาชนในพื้นที่ จนมีมติร่วมกันว่า ให้ใช้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้านค้อแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ในการจัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงและพักคอย โดยใช้อาคารทั้งหมดของศูนย์ รวม 5 อาคาร มีการจัดสรรพื้นที่สำหรับชาย- หญิง ห้ามบุคคลภายนอกเข้า- ออก โดยเด็ดขาด และอยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลบ้านค้อ รพ.สต.บ้านค้อ และ รพ.สต.ซำจานเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น