น้ำจากแก่งละว้า และลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอบ้านแฮด ขอนแก่น

น้ำจากแก่งละว้า และลำน้ำชีเอ่อเข้าท่วมหลายพื้นที่ในอำเภอบ้านแฮด ทำให้ถนนหลายสายไม่สามารถสัญจรไปมาได้ นอกจากนี้ พื้นที่การเกษตรได้ถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง

นายชาติชาย ขำชื่น นายอำเภอบ้านแฮด พร้อมด้วย นายกิติพันธ์ จันทร์สุข ป.หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง และนายมาโนช พิลาโท นายกเทศมนตรีตำบลโคกสำราญ พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนสมบูรณ์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลโคกสำราญ บ้านแฮด และโนนสมบูรณ์ ได้ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลโคกสำราญ บ้านแฮด และโนนสมบูรณ์ ซึ่งสถานการณ์น้ำในพื้นที่ น้ำจากแก่งละว้า และลำน้ำชีได้เอ่อเข้าท่วมพื้นที่ได้รับความเสียหาย
ถนนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ จำนวน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 13 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 9 และหมู่ที่ 10 ตำบลโคกสำราญ พื้นที่การเกษตรถูกน้ำเอ่อเข้าท่วมเป็นบริเวณกว้าง จำนวน 14 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1,2,4,5,7,8,9,10,11,14 และ หมู่ที่ 16 ตำบลบ้านแฮด หมู่ที่ 5 หมู่ที่ 9 และตำบลโนนสมบูรณ์ หมู่ที่ 5
วัดถูกน้ำเข้าท่วมจำนวน 1 แห่ง โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ซึ่งการดำเนินการอำเภอบ้านแฮด ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้ขนย้ายสัตว์เลี้ยง และทรัพย์สินขึ้นไปยังพื้นที่สูง และนำเรือท้องแบนคอยบริการรับส่งราษฎรในพื้นที่ 4 หมู่บ้าน และในวันนี้ได้มีหน่วยงานและกลุ่มองค์กรมาให้ความช่วยเหลือ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่ มณฑลทหารบกที่ 23 นำกำลังพลพร้อมรถและเรือท้องแบนมาช่วยขนย้ายสิ่งของ กรมเจ้าท่านำเรือตรวจการ พร้อมเจ็ทสกี มาให้ความช่วยเหลือ จำนวน 1 ลำ สำนักงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดขอนแก่น ส่งมอบเรือท้องแบนพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 2 ลำ และบริษัทในเครือเทพประทานพรจำกัด
ส่งมอบข้าวกล่อง จำนวน 200 กล่อง พร้อมน้ำดื่มมามอบให้ผู้ประสบอุทกภัย 4 หมู่บ้านเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น