สิงห์จัดงานกิจกรรมแข่งขัน Singha Formular1 Power Boat Thailand 2017 ครั้งที่ 2 ที่จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณหาดทรายเทียมบึงหนองโคตร ตำบลบ้านเป็ด   อำเภอเมืองอ    จังหวัดขอนแก่น        คุณวุฒา  ภิรมย์ภักดี ประธานกรรมการบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด     ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงานการแข่งขัน  Singha Formular1  Power Boat Thailand 2017  ซึ่งกิจกรรมแข่งขันสิงห์ฟอร์มูล่าวันได้จัดขึ้น  เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของบริษัทบุญรอด บริเวอรี่ จำกัด   เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวสนับสนุนให้ประชาชนหันมาให้ความสนใจกิจกรรมการกีฬาเพิ่มมากขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัด           ซึ่งจังหวัดขอนแก่นนับว่าเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจและสังคมของภาคอีสาน           โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดระหว่างวันที่ 13 และ 14 พฤษภาคม 2560 ที่บริเวณหาดทรายเทียม   บึงหนองโคตร    จังหวัดขอนแก่นประกอบด้วยการแข่งขันของเรือหลายประเทศ ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่นการแข่งขันเรือ   Formular1 Formular4  และเรือ Formular5    ซึ่งในการแข่งขันจะก้าวสู่ระดับสากล   ด้วยการเชิญนักแข่งจากต่างประเทศมาร่วมแข่งขันได้แก่ประเทศมาเลเซีย    เพื่อร่วมกันพัฒนาศักยภาพทีมเรือและนักแข่งขันของประเทศไทยและนักแข่งขันของประเทศในกลุ่มอาเซียนให้ทัดเทียมสู่สากลระดับโลก    โดยคณะผู้จัดงานได้เลือกกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีความเหมาะสมทางด้านทัศนียภาพมีความสวยงาม    ความสะดวกในการเดินทางและความเหมาะสมในด้านอื่นๆ      กิจกรรมการแข่งเรือฟอร์มูล่าวันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างนักแข่งเรือฟอร์มูล่าวันที่มีความสามารถที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวันในระดับโลกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นานาประเทศได้รู้จักเรือฟอร์มูล่า วัน      ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย    ขับโดยคนไทย        ภายใต้การสนับสนุนของบริษัทบุญรอดบริเวอรี่จำกัด  ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้เป็นสนามที่ 2     โดยสนามแรกจัดที่จังหวัดชลบุรี    ในการเปิดงาน มีการรำโปงลางการเปิดตัวน้องไดโน่    การโชว์รำวง Dino       โดยมีท่านพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

กิจกรรมการแข่งเรือฟอร์มูล่าวันมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างนักแข่งเรือฟอร์มูล่าวันที่มีความสามารถที่จะก้าวไปสู่การแข่งขันเรือฟอร์มูล่าวันในระดับโลกที่มีชื่อเสียงที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้นานาประเทศได้รู้จักเรือฟอร์มูล่า วัน      ที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย    ขับโดยคนไทย  ชมคลิปวีดีโอ ครับเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น