ฝนตกหนัก น้ำป่า ไหลท่วมถนน สายบ้าน นาแปน – บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย

วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 จังหวัดเลย ได้รับ รายงานจากอำเภอภู กระดึงว่า ตั้งแต่เมื่อคืน ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนัก และน้ำไหลหลาก ในพื้น ที่ ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ทำให้มีน้ำป่า ไหลท่วมถนน สายบ้าน นาแปน – บ้านวังยาง ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จ.เลย ระยะทาง 150 เมตร ระดับน้ำสูงประ มาณ 30 – 40 ซม. รถเล็กไม่สามารถผ่าน ไป – มาได้ ขณะนี้ อบต. ศรีฐาน มูลนิธิสว่างคีรี ธรรมจุดภูกระดึง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จัดเจ้าหน้า ที่อำนวยความสะดวก แล้ว คาดว่าหากฝน หยุดตกน้ำจะลดลงสู่ สภาวะปกติ ก่อนเวลา 12.00 น. วันนี้ 

ข่าว ภาพ จาก  ปภ เลยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น