จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 452,065 คน

นางสุวณี สุขประวิทย์  คลังจังหวัดขอนแก่น   เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธกส.และคลังจังหวัด 76 จังหวัด  มียอดผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ่น 14,014,166  คน  ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065  คน   ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลงทะเบียน เช่น บัตรสวัสดิการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเดินทาง ขสมก. เป็นต้น และถ้ามีสวัสดิการอื่นๆรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้จะไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นเงินเหมือนครั้งแรก

ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065  คน

ข่าว จาก ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น