จังหวัดขอนแก่น มีผู้ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย 452,065 คน

นางสุวณี สุขประวิทย์  คลังจังหวัดขอนแก่น   เปิดเผยว่าโครงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 3 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2560 ณ ธนาคารกรุงไทย ออมสิน ธกส.และคลังจังหวัด 76 จังหวัด  มียอดผู้มาลงทะเบียนทั้งสิ่น 14,014,166  คน  ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065  คน   ทั้งนี้ ประชาชนจะได้รับประโยชน์จากการลงทะเบียน เช่น บัตรสวัสดิการภาครัฐ เช่น ค่าน้ำประปา ค่าเดินทาง ขสมก. เป็นต้น และถ้ามีสวัสดิการอื่นๆรัฐบาลจะแจ้งให้ทราบ ทั้งนี้จะไม่ใช่ช่วยเหลือเป็นเงินเหมือนครั้งแรก

ขอนแก่นลงทะเบียนผุู้มีรายได้น้อย 452,065  คน

ข่าว จาก ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น