สปสช. สนับสนุน นำถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว ทำกระเป๋าแฟชั่น

สปสช. สนับสนุน นำถุงน้ำยาล้างไตใช้แล้ว ทำกระเป๋าแฟชั่น ผ้ากันเปื้อน ผ้าปูเตียงผู้ป่วย เสื้อกันฝน ช่วยสร้างรายได้เสริมผู้ป่วยโรคไต

นายแพทย์เรืองศิลป์ เถื่อนนาดี ผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชานี กล่าวถึงนวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไตที่มีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่หลากหลาย และกำลังได้รับความสนใจขณะนี้ ว่า นวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไต ชมรมเพื่อนโรคไตฯ ได้สนับสนุนให้มีการริเริ่มและผลักดันมาตั้งแต่ปี 2557 เนื่องจากปัจจุบันมีผู้ป่วยที่ล้างไตทางช่องทางทุกสิทธิสุขภาพมีมากกว่า 3 หมื่นคน คาดว่า มีการใช้น้ำยาล้างไตมากกว่า 22 ล้านถุงต่อปี และด้วยคุณสมบัติของถุงพลาสติกที่มีคุณภาพมาก ใช้พลาสติกเกรด A ในการผลิต และมีความปลอดภัย เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ต้องใช้กับผู้ป่วย จึงมองว่าภายหลังจากที่ผู้ป่วยใช้แล้ว แทนที่จะถูกทิ้งและเผาทำลาย น่าที่จะนำมาใช้ประโยชน์ได้

ขณะเดียวกัน สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีโครงการสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม “โซเชียล เอ็นเตอร์ไพรส์” (Social Enterprise: SE) จึงได้หารือเพื่อหาแนวทางในการผลักดันเพื่อให้เกิดผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่เป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยโรคไต โดย สปสช. ได้ประสานกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สกส.) มาช่วยออกแบบนวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไต ซึ่งนอกจากทำให้ผู้ป่วยโรคไตสามารถนำถุงน้ำยาล้างไตมาจำหน่ายเป็นวัตถุดิบในการผลิตแล้ว ยังเป็นอาชีพเสริมเพื่อสร้างรายได้ให้กับผู้ป่วยได้ ทั้งนี้ ราคาถุงน้ำยาล้างไตอยู่ที่ 10 – 15 บาทต่อกิโลกรัม โดยแต่ละถุงมีน้ำหนักพอสมควร ดังนั้น ปริมาณ 1 กิโลกรัมจึงมีเพียงไม่กี่ถุงเท่านั้น และหากนำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จะเป็นการเพิ่มมูลค่าทำให้มีรายได้เพิ่มอีก

นวัตกรรมจากถุงน้ำยาล้างไตที่ได้มีการต่อยอดและผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จำหน่ายแล้ว อาทิ กระเป๋าแฟชั่น กระเป๋าใส่ของเพื่อจ่ายตลาด ผ้ากันเปื้อน เสื้อฝน แผ่นปูเตียงกันเปื้อนใช้กับผู้ป่วย ชุดออกกำลังกาย ชุดกันฝน และดอกไม้ประดิษฐ์ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมามีผู้ป่วยโรคไตจำนวนหนึ่งที่รวมตัวกันผลิตกันหลายที่แล้ว เฉพาะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเท่าที่ทราบมีประมาณ 15 แห่ง และที่ทำและเห็นผลมาก คือ ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา จ.ยโสธร

นวัตกรรมจากถุงน้ายาล้างไตนี้ ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้รับความสนใจจากต่างประเทศ มีการโชว์นวัตกรรมนี้ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้เดินทางมาดูงานที่ รพ.บ้านแพ้ว และมองว่าเป็นแนวคิดดี ที่ผู้ป่วยได้รวมตัวกันเพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์” ประธานชมรมเพื่อนโรคไต กล่าวและว่า ในการผลิตจะใช้เฉพาะถุงที่ใส่น้ำยาล้างไตเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในส่วนถุงที่รับถ่ายของเสีย นอกจากนี้ ยังมีการทำความสะอาดอย่างดี ดังนั้น ผู้ใช้จึงไม่ต้องกังวลในเรื่องความสะอาดและปลอดภัย

นวัตกรรมจากถุงน้ายาล้างไตนี้ ไม่เพียงแต่ได้รับความสนใจจากในประเทศเท่านั้น แต่ยังได้รับความสนใจจากต่างประเทศ มีการโชว์นวัตกรรมนี้ในงานประชุมนานาชาติรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้เดินทางมาดูงานที่ รพ.บ้านแพ้ว และมองว่าเป็นแนวคิดดี ที่ผู้ป่วยได้รวมตัวกันเพื่อนำวัสดุเหลือใช้มาก่อให้เกิดประโยชน์”เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น