สถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์

หลังจากได้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องในภาคอีสาน และขอนแก่น ทำให้น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  ณ วันที่ 20  พฤษภาคม 2560   น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณ  10,804 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 44 % ของความจุอ่าง  เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันปีที่แล้ว มีปริมาณ 8,028 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ 87.86 ล้านลูกบาศก์เมตร  ปริมาณน้ำระบายออก 12.63  ล้านลูกบาศก์เมตร

น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ มีปริมาณน้ำในเขื่อนมากเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันในปีที่ผ่านมา  ณ วันที่ 20  พฤษภาคม 2560   น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณ  10,804 ล้านลูกบาศก์เมตร  คิดเป็น 44 % ของความจุอ่าง

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น