หวั่นกระทบเส้นทางการบิน สนามบินขอนแก่น ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งกำหนดจัดงาน-ชนิดบั้งไฟ ก่อนดำเนินงาน 7 วัน

หวั่นกระทบเส้นทางการบิน สนามบินขอนแก่น ขอความร่วมมือ อปท.แจ้งกำหนดจัดงาน-ชนิดบั้งไฟ ก่อนดำเนินงาน 7 วัน

ว่าที่ ร.ต.อัธยา  ลาภมาก ผู้อำนวยการท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน ที่ จ.ขอนแก่น ว่า ในขณะนี้หลายพื้นที่เริ่มดำเนินกิจกรรมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2560 โดยเฉพาะในเส้นทางการบินมายัง จ.ขอนแก่นและในเส้นทางการบินไปในเส้นทางต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่จะต้องใช้ระบบการจัดการจราจรทางอากาศผ่าน จ.ขอนแก่น ขณะเดียวกันยังคงมีรายงานจากนักบิน ว่ามีการจุดบั้งไฟแล้วในหลายพื้นที่ทั้งในพื้นที่ จ.ขอนแก่นและพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งเสี่ยงเป็นอุปสรรคต่อการทำการบินอย่างมาก โดยเฉพาะในรัศมีของการทำการบินขึ้นและลงที่ท่าอากาศยาน จ.ขอนแก่น ตั้งแต่ความสูงระดับ 5,000 – 10,000 ฟิต  ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อการเดินอากาศ และเป็นอุปสรรคต่อการบินขึ้นและลงของอากาศยานได้ทางสนามบินขอนแก่นขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่ จ.ขอนแก่น และจังหวัดใกล้เคียง ที่มีการจุดบั้งไฟ กรุณาแจ้งท่าอากาศยานได้รับทราบด้วยก่อนดำเนินการ 7 วัน โดยจะต้องทำเรื่องเสนอผ่านนายอำเภอ ตามประกาศของจังหวัด ซึ่งหากทางอำเภอได้อนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมได้ ให้มีการนำหนังสือฉบับดังกล่าวแจ้งมายังสนามบิน เพื่อที่จะทำการจดบันทึกข้อมูลในรายละเอียดต่างๆและทำการออกประกาศแจ้งเตือนไปยังนักบิน และสายการบิน ทั้งสายการบินพาณิชย์ สายการบินที่ทำการรับส่งสินค้าและเครื่องบินฝนหลวง  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่ใช้การจราจรทางอากาศผ่านพื้นที่ขอนแก่น  เนื่องจากในแต่ละวันจะมีเที่ยวบินที่จะต้องทำการบินผ่านพาดเส้นทางผ่านขอนแก่น ในระดับความสูงต่างๆ และการขอจัดการจราจรผ่านขอนแก่นเป็นจำนวนมาก ทังนี้ตั้งแต่เดือน เม.ย.ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน มี หน่วยงานต่างๆส่งเรื่องเพื่อขอจัดงานบุญประเพณีบั้งไฟ แล้วรวมกว่า 40 เรื่อง

ว่าที่ ร.ต.อัธยา กล่าวต่ออีกว่า พื้นที่ความปลอดภัยการคมนาคมของสนามบิน จะอยู่ในรัศมี 20 ก.ม. และระดับต่อไปคือเข้าเขตอันตรายขีดสีแดงโดยรอบสนามบิน รัศมี  10 ก.ม.ที่จะต้องเป็นเขตปลอดภัยสูงสุดเพื่อให้เครื่องบินทุกประเภทเทียบเครื่องลงจอด แต่จุดดังกล่าวพบว่าเป็นจุดอันตรายทุกครั้ง นักบินจะพบบั้งไฟถูกยิงขึ้นสู่ท้องฟ้า ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ อย่างไรก็ตามผู้ที่ทำการจุดบั้งไฟ โดยไม่ได้รับอนุญาต จนทำให้เกิดอันตรายต่ออากาศยาน จะมีความผิดตามประมวลกำหมายอาญา พ.ศ.2499 มาตรา 232(1) ผู้ใดกระทำด้วยประการใดๆ ให้อากาศยานอยู่ในลักษณะอันน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่บุคคล ต้องระวางโทษจำคุก ตั้งแต่ 6 เดือนถึง 7 ปี และปรับตั้งแต่ 1,000 – 14,000 บาท รวมทั้งความผิด ตาม พรบ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศ พ.ศ.2558 มาตรา 18 ผู้ใดกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ฐานทำลายอากาศยานในระหว่างบริการ ทำให้อากาศยานในระหว่างบริการเสียหายจนเป็นเหตุให้อากาศยานไม่สามารถทำการบินได้ หรือเป็นเหตุ หรือน่าจะเป็นเหตุให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานในระหว่างการบิน ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือจำคุกตั้งแต่ 5-20 ปี และปรับตั้งแต่ 600,000-800,000 บาท ขณะเดียวกัน ยังคงมีคำสั่งใน ม.44 ในการห้ามจุด พลุ ประทัด ตะไล  และบั้งไฟ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากทางจังหวัด จึงขอให้ผู้ที่รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีได้ดำเนินการตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการเกิดอันตรายในการจราจรทางอากาศที่อาจจะเกิดขึ้นได้

 

ขอบคุณข่าว จาก ปชส ขอนแก่น

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น