ปิดถนนเส้นหน้า บขส.3 เพื่อปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 230

วันที่ 22 พ.ค. ถึง 23 มิ.ย.2560 ทางแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวงจะทำการปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนวงแหวนเลี่ยงเมืองขอนแก่นตรงหน้าสถานี บขส.3 ขอนแก่นโดยปิดถนนเส้นหน้า บขส.3 โดยมีป้ายบอกชัดเจน สำหรับการเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว รถเล้ก รถบรรทุกเล้กที่มาจากถนนมิตรภาพจะเข้าทางเลี่ยงให้วิ่งเข้า บขส.3 แล้วไปตามถนนใน บขส.ตามป้ายบอกทาง ส่วนรถบรรทุกใหญ่ให้วิ่งไปตามถนนมิตรภาพถึง สี่แยกไฟแดงเจริญศรีให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเหล่านาดีไปออกทางเลี่ยงเมืองขอนแก่นถนน 230 ตามเดิม

วันที่ 22 พ.ค. ถึง 23 มิ.ย.2560 ทางแขวงการทางขอนแก่นที่ 1 กรมทางหลวงจะทำการปรับปรุงผิวจราจรในทางหลวงหมายเลข 230 ตอนวงแหวนเลี่ยงเมืองขอนแก่นตรงหน้าสถานี บขส.3 ขอนแก่นโดยปิดถนนเส้นหน้า บขส.3 โดยมีป้ายบอกชัดเจนเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น