คลิปสัมภาษณ์ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เรื่องของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการปฏิรูปการประกันภัยพืชผล เพื่อสร้างความมั่นคงในชีวิตและยกระดับรายได้ของเกษตรกรไทย

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น