โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปี 9

กิจกรรมเปิดตัวโครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปี 9”

วันนี้ (23 พฤษภาคม 2560) โรงพยาบาลขอนแก่นจัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแล ปี 9”   ณ สวนธรรมธาริน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่พาน้องๆกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กพิการ, เด็กเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง, เด็กด้อยโอกาส, เยาวชนและจิตอาสา เพื่อไปทัศนศึกษา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน สร้างโอกาสการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 พฤษภาคม 2560

กิจกรรมวันนี้มี นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและได้อวยพรให้คณะผู้จัดกิจกรรมตลอดจนน้องๆทุกคนให้เดินทางไปท่องฝันอย่างปลอดภัย

ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นขอขอบคุณ เต๋า ภูศิลป์ ศิลปินจากค่ายแกรมมี่โกลด์ ที่ได้มาสร้างสีสันให้กิจกรรมในวันนี้สนุกสนานเฮฮา ทั้งร้องเพลงและยังช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ “พาน้องท่องฝัน สานสัมพันธ์ผู้ดูแลปี 9” อีกด้วย

กิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่พาน้องๆกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เด็กพิการ, เด็กเจ็บป่วยโรคเรื้อรัง, เด็กด้อยโอกาส, เยาวชนและจิตอาสา เพื่อไปทัศนศึกษา ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อส่งเสริมทักษะการอยู่ร่วมกัน

ขอบคุณ ภาพ ข่าว เพจ อสมท ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น