จังหวัดขอนแก่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งเป้า 5 ล้านช่อ

นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นกลุ่มจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ทางจังหวัดจึงได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีครูต้นแบบของจังหวัดเป็นผู้ฝึกสอน วางเป้าหมายให้ได้มากกว่า 5 ล้านช่อ ล่าสุดทำดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว 1.7 ล้านช่อ  จังหวัดจึงได้ดำเนินการให้ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกสีเหลืองเพื่อให้เหลืองไปทั้งจังหวัด มีการปลูกต้นปอเทืองออกดอกสีเหลือง และ ต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลือง หรือ ดอกอะไรก็ตามที่มีดอกสีเหลือง จังหวัดจึงได้ดำเนินการให้ที่ว่าการ อำเภอ 26 อำเภอ 198 ตำบล 2231 หมู่บ้าน พร้อมสถานที่เอกชนในจังหวัดได้ปลูกต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลืองเพื่อให้สีเหลืองเหลืองไปทั้งจังหวัดอีกด้วยดอกดารารัตน์หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ทางจังหวัดจึงได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีครูต้นแบบของจังหวัดเป็นผู้ฝึกสอน วางเป้าหมายให้ได้มากกว่า 5 ล้านช่อ ล่าสุดทำดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว 1.7 ล้านช่อ

 

ขอบคุณข่าว จาก ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น