จังหวัดขอนแก่นประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตั้งเป้า 5 ล้านช่อ

นายพงษ์ศักดิ์   ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จังหวัดขอนแก่นกลุ่มจิตอาสา ประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของประชาชน ทางจังหวัดจึงได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีครูต้นแบบของจังหวัดเป็นผู้ฝึกสอน วางเป้าหมายให้ได้มากกว่า 5 ล้านช่อ ล่าสุดทำดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว 1.7 ล้านช่อ  จังหวัดจึงได้ดำเนินการให้ปลูกดอกไม้ที่เป็นดอกสีเหลืองเพื่อให้เหลืองไปทั้งจังหวัด มีการปลูกต้นปอเทืองออกดอกสีเหลือง และ ต้นดาวเรืองออกดอกสีเหลือง หรือ ดอกอะไรก็ตามที่มีดอกสีเหลือง จังหวัดจึงได้ดำเนินการให้ที่ว่าการ อำเภอ 26 อำเภอ 198 ตำบล 2231 หมู่บ้าน พร้อมสถานที่เอกชนในจังหวัดได้ปลูกต้นไม้ที่ออกดอกสีเหลืองเพื่อให้สีเหลืองเหลืองไปทั้งจังหวัดอีกด้วยดอกดารารัตน์หรือดอก Daffodil เป็นดอกไม้ทรงโปรดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถอยู่เสมอ เมื่อครั้งยังทรงศึกษาและประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์

ทางจังหวัดจึงได้จัดฝึกอบรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์พระราชทาน โดยมีครูต้นแบบของจังหวัดเป็นผู้ฝึกสอน วางเป้าหมายให้ได้มากกว่า 5 ล้านช่อ ล่าสุดทำดอกไม้จันทน์เสร็จแล้ว 1.7 ล้านช่อ

 

ขอบคุณข่าว จาก ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น