ขอนแก่น เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนัก เร่งระบายน้ำเขื่อนอุบลรัตน์วันละ 7 ล้าน ลบ.

นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่า จากกรณีฝนตกหนักพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในช่วงวันที่ 24-25 พ.ค 2560  และ ประกอบกับ วันที่ 28-30 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 60-70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบาง พื้นที่ ในช่วงวันที่ 26-27 พ.ค.มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางพื้นที่  อิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำ และลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้  ซึ่งได้พาดผ่านพื้นที่หลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้ในระยะนี้ได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะจังหวัดขอนแก่น ได้เกิดพายุฝนตกลงมาอย่างหนักและอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมา

ซึ่งส่งผลต่อปริมาณน้ำที่ไหลลงความจุอ่างของเขื่อนอุบลรัตน์ในระยะนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณน้ำเก็บกักล่าสุดเช้าวันนี้ (26 พ.ค 60)  เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 1,267 ล้าน ลบ.ม.  หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่าง ในจำนวนนี้สามารถส่งน้ำสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคการเกษตรได้ที่ 686.24 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อย 28   ปริมาณน้ำไหลลงความจุอ่างมากถึงวันละ 23 ล้าน ลบ.ม. จังหวัดได้กำหนดแผนการระบายน้ำขณะนี้อยู่ที่วันละ 7 ล้าน ลบ.ม. ตามแผนการบริหารจัดการน้ำ

ซึ่งจากการตรวจสอบปริมาณน้ำเก็บกักล่าสุดเช้าวันนี้ (26 พ.ค 60)  เขื่อนอุบลรัตน์มีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ที่ 1,267 ล้าน ลบ.ม.  หรือคิดเป็นร้อยละ 52 ของความจุอ่าง ในจำนวนนี้สามารถส่งน้ำสำหรับการผลิตกระแสไฟฟ้าและภาคการเกษตรได้ที่ 686.24 ล้าน ลบ.ม. หรือร้อย 28   ปริมาณน้ำไหลลงความจุอ่างมากถึงวันละ 23 ล้าน ลบ.ม. จังหวัดได้กำหนดแผนการระบายน้ำขณะนี้อยู่ที่วันละ 7 ล้าน ลบ.ม. ตามแผนการบริหารจัดการน้ำ

ขอบคุณข่าว จาก ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น