คลิปนายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมนักเรียนไทย ได้รับรางวัล

นายกรัฐมนตรี กล่าวชื่นชมนักเรียนไทย ได้รับรางวัลงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลก จากประเทศอเมริกา มี 77 ประเทศเข้าร่วมงาน   ประเทศไทยได้รับ  3 รางวัล โดยนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มัธยมศึกษา มอดินแดง ได้รับรางวัล ด้าน นวัตกรรมสาขาพืชศาสตร์

โดยนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มัธยมศึกษา มอดินแดง ได้รับรางวัล ด้าน นวัตกรรมสาขาพืชศาสตร์

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น