กระทรวงสาธารณสุขและสปสช .จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง

  1. ข่าวดี !! ข่าวด่วน !!!

เริ่ม 1มิถุนายน -31 สิงหาคม 60 นี้

กระทรวงสาธารณสุขและสปสช .จัดโครงการบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยง (เด็กเล็ก6 เดือน-2ปี , หญิงตั้งครรภ์ 4 เดือนขึ้นไป ,ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค, ผู้สูงอายุ 65ปี ขึ้นไป) โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

ขอรับบริการได้ที่รพ รัฐ และสถานบริการหลักประกันสุขภาพที่เข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่
สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และสายด่วนสปสช 1330

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น