NT จับมือ เอช พี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 จำกัด บันทึกข้อตกลง การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการ Single Last Mile

NT จับมือ เอช พี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 จำกัด บันทึกข้อตกลง การให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม บริการ Single Last Mile

เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร ส่วนขายและบริการลูกค้า ขอนแก่น ถนนมิตรภาพ ตำบลสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) และ นางสาวจิตติมา ศรีตลารมย์ CEO บริษัท เอช พี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 จำกัด ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงการ ให้บริการสื่อสารโทรคมนาคม การให้บริการ Single Last Mile บนโครงข่าย บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เพื่อให้บริการโครงการสื่อสัญญาณอินเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ของบริษัท เอช พี พร็อพเพอร์ตี้ 2021 จำกัด พื้นที่จังหวัดขอนแก่น ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้ร่วมมือกันเพื่อให้เป็นโครงการหมู่บ้านต้นแบบ ซึ่งคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัย เพื่อภูมิทัศน์ภายในหมู่บ้าน เป็นระเบียบสวยงามและปลอดภัย จากปัญหาสายสื่อสาร ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการ สามารถเลือกใช้บริการ NT หรือผู้ให้บริการ รายอื่นได้ตามปกติ ซึ่งการให้บริการไม่มีผลต่อคุณภาพและบริการหลังการขาย โดยผู้ใช้บริการหมดความกังวล เรื่องการติดตั้ง Internet ใหม่ หรือเปลี่ยนแปลงผู้ ให้บริการในภายหลัง ไม่ต้องติดตั้ง เดินสายใหม่ซึ่งอาจะทำให้บ้านได้รับความเสียหาย นอกจากนี้ บมจ.โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้จัดให้มีหน่วยบริการโดยตรง เพื่อรับแจ้งเหตุเสีย หรือขัดข้องในการใช้บริการ โดยสามารถให้คำแนะนำเบื้องต้นได้ทันที ที่หมายเลข 1888

นายเปรมวิทย์ เปรมบัญชา ผู้จัดการฝ่ายขายและปฏิบัติการลูกค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ 1 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า NT เป็นหน่วยงานของรัฐที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน โดยเราสามารถสร้างโครงข่ายที่เป็นมาตรฐาน และมีการดูแลลูกค้าได้อย่างทั่วถึงทุกพื้นที่ด้วยกองงานที่มีศักยภาพที่ได้รับการอบรมความรู้และพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ และยังเอาใจใส่ลูกค้าทุกกลุ่มโดยไม่ต้องกังวลในเรื่องของระยะเวลาและคุณภาพ เรามีความพร้อมที่จะให้บริการได้อย่างมีคุณภาพและมีศักยภาพเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น