สปสช. สธ. กรมราชทัฑณ์” จับมือตรวจคัดกรอง หวังกวาดล้างวัณโรคในเรือนจำ

“สปสช. สธ. กรมราชทัฑณ์” จับมือตรวจคัดกรอง หวังกวาดล้างวัณโรคในเรือนจำ
วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น จัดการประชุมแนวทางการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสำหรับผู้ต้องขังในเรื่อนจำ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนเรือนจำ โรงพยาบาล สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในพื้นที่ 4 จังหวัด ร้อยแก่นสารสินธุ์ คือ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ทั้งนี้ ในพื้นที่ 4 จังหวัด มีเรือนจำ ทั้งหมด 8 แห่ง มีผู้ต้องขังกันรวมกว่า 10,000 คน และเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพเกือบ 8,000 คน และยังมีผู้ต้องขังต่างชาติ เช่น ลาว พม่า ประมาณ 500 คน
นางสาววนิดา วิระกุล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 7 ขอนแก่น กล่าวว่า สปสช. ร่วมกับ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมราชทัฑณ์ กระทรวงยุติธรรม ได้ร่วมมือกันประสานการดำเนินงานคัดกรองวัณโรคในเรือนจำทั้งในระดับนโยบาย และระดับเขตพื้นที่ มาตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้ค้นเจอผู้ต้องขังที่ติดเชื้อวัณโรคและได้รับการรักษาพยาบาล ซึ่งส่งผลให้ลดการแพร่กระจายของโรคในเรือนจำได้เป็นอย่างดี
สำหรับแนวทางในการตรวจคัดกรองวัณโรคในเรือนจำคือ ขั้นตอนแรกจะต้องซักประวัติและตรวจคัดกรองเบื้องต้น หากพบว่าผู้ต้องขังมีความเสี่ยงต่อการเป็นวัณโรคจะต้องส่งตรวจเอ็กซเรย์ปอดทุกราย หากผลการเอ็กซเรย์ออกมาเป็นปกติจะได้รับการรักษาตามอาการ และให้ความรู้เรื่องวัณโรค แต่หากผลเอ็กซเรย์มีความผิดปกติจะต้องส่งตรวจเสมหะต่อ หากพบว่าเป็นวัณโรคจะได้รับการรักษา และได้รับยารักษาวัณโรคจนกว่าจะหายเป็นปกติ.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น