ขอนแก่นเลือกสถานที่ จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์

จังหวัดขอนแก่นคัดเลือกสถานที่เหมาะสม ใน 26 อำเภอ สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพีธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค

นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าจังหวัดขอนแก่นเตรียมพร้อม คัดเลือกวัด เหมาะสม ใน 26 อำเภอ สำหรับจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชพีธีถวายดอกไม้จันทน์ ของประชาชนในส่วนภูมิภาค และเผาดอกไม้จันทน์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่26 ตุลาคม 2560 ดังนี้

อ.เมืองขอนแก่น วัดป่าแสงอรุณ ต.พระลับ
อ.บ้านไผ่ วัดคุ้มจัดสรร ต.ในเมือง
อ.ภูเวียง วัดมิ่งเมืองพัฒนาราม ต.ภูเวียง
อ.พล วัดมิ่งเมืองพลาราม
อ.ชุมแพ ลานเอนกประสงค์อำเภอชุมแพ
อ.น้ำพอง วัดหนองกุง หมู่ที่ ๒ ตำบลน้ำพอง
อ.กระนวน วัดศรีสว่าง ตำบลหนองโน
อ.มัญจาคีรี วัดโพธิ์กลาง ต.กุดเค้า
อ.หนองเรือ วัดสิทธิการาม หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองเรือ
อ.หนองสองห้อง วัดนิเวศวิทยาราม
อ.ชนบท วัดศรีสุมังคล์ หมู่ที่ ๑ ต.ชนบท
อ.สีชมพู วัดสว่างโนนงาม หมู่ที่ ๑๒ ต.วังเพิ่ม
อ.แวงน้อย สนามหน้าที่ว่าการ อ.แวงน้อย
อ.อุบลรัตน์ วัดเขื่อนอุบลรัตน์
อ.บ้านฝาง สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านฝาง
อ.เขาสวนกวาง วัดสระกัญญษราช
อ.พระยืน วัดป่ามุจรินทร์ ต.พระยืน
อ.แวงใหญ่ วัดสระเกษ ต.แวงใหญ่
อ.เปือยน้อย วัดธาตุกู่ทอง หมู่ที่ ๑ ต.เปือยน้อย
อ.ภูผาม่าน วัดท่ากระบือ
อ.โคกโพธิ์ชัย วัดอัมภาผล หมู่ที่ ๑ ต.บ้านโคก
อ.หนองนาคำ วัดศรีบุญเรือง บ้านโคกเจริญหมู่ที่ ๘
อ.ซำสูง วัดมาระวิชัย หมู่ที่ ๑ ตำบลกระนวน
อ.บ้านแฮด วัดสวรรค์บ้านแฮด หมู่ที่ ๒ ต.บ้านแฮด
อ.โนนศิลา วัดศรีประชาสรรค์ หมู่ที่ ๑ ต.บ้านหัน
อ.เวียงเก่า วัด นา-ยม วนาราม

ที่มา สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น