อำเภอเปือยน้อย ปริมาณฝนมากที่สุด

ข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ปริมาณฝนในจังหวัดขอนแก่นอำเภอเปือยน้อยมีปริมาณฝนมากที่สุดอยู่ที่ 98 mm สวนอำเภอเมืองขอนแก่นมีปริมาณฝนอยู่ที่ 61 mm

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น