“นายกฯ”สั่งยกเครื่องใน 1 สัปดาห์ จัดระเบียบกลุ่มจังหวัดใหม่

“นายกฯ”สั่งยกเครื่องใน 1 สัปดาห์ จัดระเบียบกลุ่มจังหวัดใหม่

9 มิย 2560  พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งการให้มีการจัดการปรับโครงสร้างการทำงานของกลุ่มจังหวัดใหม่ ให้เป็นไปอย่างบูรณาการ โดยให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) รับผิดชอบ โดยจะต้องมีการปรับโครงสร้างและแก้กฎหมายการบริหารงานราชการกลุ่มจังหวัดใหม่ให้ดำเนินการโดยเร็วที่สุด และภายใน 1 สัปดาห์ให้กลับมารายงานความคืบหน้าในที่ประชุม ทั้งนี้ การปรับโครงสร้างกลุ่มจังหวัดใหม่ ต้องมีการเชื่อมโยงกันในระดับภูมิภาคทั้งในระดับล่าง ต้องสะท้อนข้อเท็จจริงขึ้นมาด้วย

นายปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการสศช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้หารือถึงแผนการพัฒนากลุ่มจังหวัดในปี 2562 เพื่อเป็นการเตรียมดำเนินโครงการต่างๆของแต่ละกลุ่มจังหวัด ในปี 2562 ภายหลังสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) รับหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ปี 2561 แล้ว

“นายกฯ สั่งการในที่ประชุม ให้สศช. คณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (กพร.) สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย จัดทำงบประมาณแนวใหม่ใน ปี 2562 ว่าการพัฒนาประเทศ จะต้องเริ่มจากภูมิภาค ไปยังท้องถิ่น โดยต่างจังหวัดจะต้องยกเครื่องการทำงานใหม่ จะต้องจัดทำแผนและงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในประเทศ และลดความเหลื่อมล้ำ โดยมีการจัดระบบการบริหารราชการแผ่นดินรายภาคใหม่ จากเดิม 4 ภาค เพิ่มเป็น 6 ภาค ได้แก่ ภาคตะวันออกที่มีโครงการระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) และกลุ่ม 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมถึงแผนงานผู้สูงอายุในอนาคตที่กระจายอยู่ในภูมิภาค และสศช.จะต้องไปดูเรื่องการแก้ไขกฏหมาย เพื่อเสนอแผนเข้าที่ประชุมในครั้งต่อไป”เลขาธิการสศช. กล่าว

นายกฯ สั่งปรับกระบวนการงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศ เน้นเชื่อมโยงแผนงานทุกระดับและมุ่งผลสำเร็จของงานอย่างยั่งยืน

ข่าว จาก นสพ ฐานเศรษกิจเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น