ประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว

ประเพณีสืบชะตาป่าไม้และสายน้ำแม่กวง-แม่ลาว

วันที่ 11 มิถุนายน 2560 ณ ยอดดอยนางแก้ว จัดโดยเครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์ป่าขุนน้ำแม่กวงจำนวน 55 ชุมชนในท้องที่ 6 ตำบล คือ ตำบลเทพเสด็จ ตำบลป่าเมี่ยง ตำบลลวงเหนือ ตำบลเชิงดอย ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด และตำบลห้วยแก้ว อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มมาตั้งแต่ปี 2543 ได้ร่วมกันอนุรักษ์ พัฒนาชุมชน ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ลุ่มน้ำกวงให้ยั่งยืน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 15

 

ภาพ ข่าว เพจ FM 100.5
.
กิจกรรมประกอบด้วย พิธีบวชป่า ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ ทอดผ้าป่า การฮอมข้าวห่อ
.
น้ำแม่กวงไหลไปทางจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนน้ำแม่ลาวไหลไปทางจังหวัดเชียงราย โดยมีดอยนางแก้วเป็นสันปันน้ำ
.
#MCOTNewsNetworkเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น