เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรจุกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเร่งพร่องน้ำ รองรับน้ำฝน พร้อมช่วยเหลือประชาชน เตรียมนำไปแจกในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่าย บรรจุกระสอบทราย ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงเร่งพร่องน้ำ รองรับน้ำฝน พร้อมช่วยเหลือประชาชน เตรียมนำไปแจกในพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก

นายมนตรี สิงหปุณณภัทร รองนายกเทศมนตรีนครขอนแก่น เปิดเผยว่า เทศบาลนครขอนแก่นพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, สมาชิก อปพร.เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายอาสาสมัครจาก มณฑลทหารบกที่ 23, กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค 2 ร่วมกันบรรจุกระสอบทราย เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยของประชาชนในเขตเทศบาลนครขอนแก่น เตรียมพร้อมสำหรับใช้ในห้วงอุทกภัยหน้าฝนนี้


ทั้งนี้ เทศบาลนครขอนแก่น ได้มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำแรงดันสูง เพื่อพร่องน้ำไว้รองรับน้ำฝน โดย ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 6 ขอนแก่น ไว้ 2 จุด คือ 1.หน้าโรงพยาบาลขอนแก่น ราม 2. ติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล บริเวณชุมชนเทพารักษ์ซอย 8 โดยเทศบาลนครขอนแก่นได้เตรียมบรรจุกระสอบทรายเพื่อสนับสนุนการป้องกัน และบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม ในทุกปี สำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลนครขอนแก่นเมื่อเกิดสถานการณ์น้ำท่วม จำนวนไม่เกิน 30 กระสอบต่อหลังคาเรือน หรือขึ้นอยู่กับสถานการณ์ตามความเป็นจริงเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น