ขอนแก่นเตรียมความพร้อมงาน 3 สถาบัน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ

ขอนแก่นประชุมเตรียมความพร้อมงาน 3 สถาบัน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจ‍
13 มิ.ย.2560 เวลา 09.30 น.ที่ห้องประชุมกลางจังหวัดขอนแก่น  นายชัยธวัช เนียมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานประชุมคณะทำงานโครงการ3 สถาบัน วิ่ง ปั่น ปันน้ำใจซึ่งจะมีการจัดงานระหว่างวันที่ 22-28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 นี้ โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือจากคณะแพทยศาสตร์จาก 3 สถาบัน ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ร่วมมือกันจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ให้มีการออกกาลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่แข็งแรง ได้ร่วมกันทำความดีโดยการรณรงค์รับบริจาคเงินตลอดเส้นทาง เพื่อนำรายได้ทั้งหมดไปใช้สำหรับผู้ป่วยในภูมิภาค

รศ นพ ชาญชัย พานทองวิริยกุล คณะบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้กล่าวว่า จะเริ่มต้นออกวิ่ง พร้อม ๆ กัน ในวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่กรุงเทพมหานครฯ และจะสิ้นสุดการวิ่ง/ปั่น ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 ที่สถาบันแพทยศาสตร์ในจังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดขอนแก่น พร้อมๆ กัน และจะทำพิธีถวายพระพรเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมกันด้วย

ข่าว  ภาพ  ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น