ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ  ภายใต้โครงการนวัตกรรมแดนเนรมิตออทิสติกขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้ปกครอง มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาทักษะผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ        โดยมี นางสาวมาริน แตงตาด  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการออกร้านขายของ เช่นร้านขายน้ำดื่ม  ขายส้มตำ ขายลูกชิ้นทอด   เพื่อให้ผู้รับบริการรู้จักการใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอย   กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้มาร่วมงาน

เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้ปกครอง มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาทักษะผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น