ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560   ที่ ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น ได้จัดกิจกรรมตลาดฮาเฮ  ภายใต้โครงการนวัตกรรมแดนเนรมิตออทิสติกขอนแก่น  ทั้งนี้เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้ปกครอง มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาทักษะผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ        โดยมี นางสาวมาริน แตงตาด  ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลออทิสติก จ.ขอนแก่น  เป็นประธานเปิดงาน

โดยกิจกรรมดังกล่าว มีการออกร้านขายของ เช่นร้านขายน้ำดื่ม  ขายส้มตำ ขายลูกชิ้นทอด   เพื่อให้ผู้รับบริการรู้จักการใช้เงินในการจับจ่ายใช้สอย   กิจกรรมดังกล่าวสร้างความสนุกสนาน ให้กับผู้มาร่วมงาน

เพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้สู่สังคมภายนอก ตลอดจนส่งเสริมให้บุคลากร ผู้รับบริการและผู้ปกครอง มีกิจกรรมร่วมกันและพัฒนาทักษะผู้รับบริการ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

 เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติ เนื่องในวันวันมหิดล นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย กิจกรรมวันมหิดล โดยความร่วมมือของศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองขอนแก่น เทศบาลตำบลบ้านค้อ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนอุปกรณ์ดำเนินการและประชาชนทุกภาคส่วน ที่เข้าร่วมกิจกรรม ที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เป็นวันมหิดล เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นการน้อมรำลึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทย ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น และประชาชนจิตอาสา ได้ร่วมกันทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบ รพ.สต.บ้านค้อ เช็ดทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบริเวณที่มีผู้สัมผัสร่วมกันเป็นจำนวนมาก การออกเยี่ยมผู้ป่วยตามบ้านเรือน การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย การปิดฝาภาชนะรองรับน้ำ การหย่อนทรายอะเบท และปล่อยปลากินลูกน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือกออกที่มักระบาดในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วย

แสดงความคิดเห็น