มข จัดตู้ออกทรานสคริปอัตโนมัติ 24 ชั่วโมง ด้วยบัตรนักศึกษาใบเดียว

             มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการตู้ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษาและตู้เติมเงินอัตโนมัติเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง ที่ศูนย์อาหารและบริการ 1 (คอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และที่อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 1 มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยาเขตหนองคาย ด้วยบัตรนักศึกษาใบเดียวซึ่งสามารถขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาได้อัตโนมัติตลอด 24 ชั่วโมง โดยชำระค่าบริการผ่านตู้เติมเงินอัตโนมัติก่อน วิธีการใช้งานเพียงสอดบัตรนักศึกษาเข้ากับตู้ กดรหัสบัตร หน้าจอจะแสดงข้อมูลนักศึกษา เมื่อตรวจสอบความถูกต้อง กดเลือกพิมพ์เอกสารซึ่งจะมีเอกสารรับรองการเป็นนักศึกษาและใบทรานสคริปที่สามารถเลือกเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ โดยมีอัตราค่าบริการ 20-30 บาท จากนั้นรอไม่ถึง 1 นาทีเอกสารก็จะถูกผลิตออกมาที่ช่องรับเอกสาร
         เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์อาหารและบริการมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้มีพิธีเปิดให้บริการตู้ผลิตเอกสารสำคัญทางการศึกษา KKU Academic Document : KAD และตู้เติมเงินอัตโนมัติ เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็วให้นักศึกษาและบัณฑิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยเฉพาะที่วิทยาเขตหนองคายที่ได้จัดพิธีเปิดให้บริการแล้วเช่นกัน เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและสื่อสารองค์กร รศ. ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช ผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และ ผศ. ดร. ภัทรวิทย์ พลพินิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนและสารสนเทศ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ร่วมแถลงข่าว โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมงานกันอย่างสนใจ
         รศ. ดร. ประพันธ์ศักดิ์ ฉวีราช กล่าวว่า “จากเดิมได้มีการเปิดระบบให้นักศึกษาขอเอกสารออนไลน์ได้ซึ่งจะมีการจัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์ หรือรับเอกสารด้วยตนเอง แต่ข้อจำกัดในการชำระเงินผ่านธนาคารที่ต้องรอยอดชำระเงินจากธนาคารในวันถัดไป และการรับเอกสารด้วยตนเองจะต้องทำในเวลาราชการ ทำให้เกิดความล่าช้า ส่งผลเสียต่อนักศึกษาหรือบัณฑิตที่ต้องการใช้เอกสารอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะที่วิทยาเขตหนองคายที่ไม่สามารถเดินทางมารับเอกสารด้วยตนเองได้ สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ จึงได้พัฒนาระบบออกเอกสารอัตโนมัติที่เปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกรวดเร็ว ลดขั้นตอนการขอเอกสาร โดยใช้บัตรนักศึกษาใบเดียวทั้งตู้ออกเอกสารสำคัญและตู้เติมเงินอัตโนมัติ”
          ผศ. ดร. เด่นพงษ์ สุดภักดี กล่าวว่า “ระบบที่ทันสมัยในการออกเอกสารสำคัญทางการศึกษาอัตโนมัติในวันนี้ แนวคิดเริ่มเมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ขณะนั้นเทคโนโลยีด้าน RFID นับเป็นสิ่งใหม่และทิศทางการพัฒนายังไม่แน่นอน แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่มองอนาคต มหาวิทยาลัยขอนแก่นได้มีการวางรากฐานการพัฒนาสู่สมาร์ทแคมปัส โดยการเปลี่ยนบัตรบุคลากรและนักศึกษาให้เป็นสมาร์ทการ์ดซึ่งใช้เทคโนโลยี RFID จนถึงปัจจุบันเทคโนโลยี RFID ได้รับการยอมรับและถูกพัฒนาไปอย่างมาก มหาวิทยาลัยขอนแก่น จึงถูกพัฒนาไปอย่างก้าวหน้าด้วยการวางรากฐานและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดังกล่าวอย่างเหมาะสม อาทิ การใช้บัตรสมาร์ทการ์ดรับบริการห้องสมุด การใช้บัตรสมาร์ทการ์ดรับบริการ KKU Shuttle Bus เพื่อลุ้นรับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาซึ่งระบบนี้ยังเป็นต้นแบบการใช้บริการ Khon Kaen City Bus ที่ใช้บัตรเติมเงินสมาร์ทการ์ด RFID ที่จังหวัดขอนแก่นเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ทั้งนี้ บุคลากรและนักศึกษายังสามารถใช้บัตรบุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งเป็นสมาร์ทการ์ดที่ระบบเชื่อมต่อกัน เติมเงินเพื่อใช้บริการ Khon Kaen City Bus ได้โดยไม่ต้องเสียค่าทำบัตรใหม่”
ข้อมูลจาก เวบไซค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น