จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรี 

จังหวัดขอนแก่น เตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่ นายกรัฐมนตรี

วันที่ 15 มิ.ย. 2560 เวลา 09.30 น. ที่ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานประชุมร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับ นายนริสชัย ป้อมเสือ ทีปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยส่วนล่วงหน้า สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเตรียมความพร้อมรับการลงพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชานายกรัฐมนตรี ซึ่งมีกำหนดการจะเดินทางมาวันที่ 21 มิถุนายน 2560

สำหรับภารกิจที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาที่จังหวัดขอนแก่นโดยเดินทางมาที่ศูนย์ประชุมกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อติดตามดูผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการวิจัยและนายกรัฐมนตรีจะปาฐกถาเรื่อง การขับเคลื่อน ไทยแลนด์ 4.0 ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากนั้นช่วงบ่ายจะเดินทางไปที่สหกรณ์โคนมขอนแก่นที่บ้านซำจาน ตำบลบ้านค้อ อำเภอเมืองขอนแก่น เพื่อติดตามผลงานของรัฐบาล ดูโครงการธนาคารโคนมมอบหนังสืออนุญาตทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก.4-01 มอบเงินโครงการยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ ดูผลงาน ยังสมาร์ทฟาร์ม การบริหารจัดการน้ำ ชมขั้นตอนการผลิตนมโรงเรียนรวมทั้งชมการจัดตั้งบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีขอนแก่นด้วย.

ข่าว   ปชส ขอนแก่นเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น