ตลาดหลักทรัพย์ฯ. จัดกิจกรรม “รู้ทันปากท้องออนทัวร์ ขอนแก่น” ให้ความรู้ด้านการเงิน รู้ทันมิจฉาชีพหลอกลงทุน ในภูมิภาคอีสาน

ตลาดหลักทรัพย์ฯ. จัดกิจกรรม “รู้ทันปากท้องออนทัวร์ ขอนแก่น” ให้ความรู้ด้านการเงิน รู้ทันมิจฉาชีพหลอกลงทุน ในภูมิภาคอีสาน

 

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 ที่ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจัดอบรม “รู้ทันปากท้องออนทัวร์” ให้ความรู้ด้านการเงิน เทคนิคการปลดหนี้ มีออม หนทางสร้างรายได้ พร้อมสร้างภูมิคุ้มกันภัยการเงิน-การลงทุน แก่ประชาชนในภูมิภาค ใน 3 จังหวัดทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดที่ขอนแก่น โดยมีนายชาญชัย ศรศรีวิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย ดร.ทรงธรรม ปิ่นโต ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ,นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สื่อมวลชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

นางสาวนพเก้า สุจริตกุล ผู้ช่วยผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า โครงการ “รู้ทันปากท้องกับตลาดหลักทรัพย์” เกิดขึ้นในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงได้ริเริ่มโครงการดังกล่าว โดยมีกูรูมาแนะนำเทคนิคในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน ในรูปแบบคลิปวิดีโอที่เข้าใจง่าย โดยหวังให้เป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับใช้ในการแก้ไขปัญหาในชีวิตประจำวัน เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งมีการให้ความรู้โดยนำเอาแนวคิด เทคนิค และทักษะ ในการปรับตัวด้านการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาประเด็นทางการเงิน ปัญหาหนี้สิน การหลอกลวงการลงทุน ที่เป็นภัยต่อประชาชนมาเผยแพร่ในพื้นที่ต่างจังหวัด ให้ประชาชนสามารถรู้ทัน และเข้าถึงและยังเป็นการรู้ทันสื่อทางโซเชียลด้วย เพื่อเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตนเองได้ อาทิ “ไขทุกปัญหาทางการเงิน กับกูรูปลดหนี้” พร้อมตอบคำถามสดทุกคำถาม โดยผู้ที่มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในเรื่อง รู้ทันทุกปัญหาเรื่องเงินกับ กูรูปลดหนี้ “อาแปะ” สาธิต บวรสันติสุทธิ์ นักวางแผนการเงิน CFP® และ “ชี้ช่องทางแก้หนี้” โดยธนาคารแห่งประเทศไทยเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น