“สกร.บ้านฝาง” จัดอบรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

“สกร.บ้านฝาง” จัดอบรมส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท

เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี และความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่นรายงานว่า ที่หอประชุเฉลิมพระเกียรติอำเภอบ้านฝาง นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ให้แก่นักศึกษา


นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอบ้านฝาง กล่าวว่าโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทย และบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีตามรอยพระยุคลบาท ในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี และความเป็นมาของชาติไทย ความรักชาติ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ และมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมี ผอ.สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ (สกร.),คณะครู และ นักศึกษา จำนวน 115 คนเข้าร่วมโครงการ ฯ จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้สกร. อ.บ้านฝาง ทั้งนี้ นายอำเภอบ้านฝาง ได้บรรยายพิเศษในหัวข้อ” จิตสำนึกรักในสถาบันหลักของชาติไทย “เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น