น่ารัก !นร.หลากหลายเชื้อชาติ ของ “ร.ร.เมทนีดลขอนแก่น” ลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว

น่ารัก !นร.หลากหลายเชื้อชาติ ของ “ร.ร.เมทนีดลขอนแก่น” ลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว

“ร.ร.เมทนีดล จ.ขอนแก่น” นำ นักเรียนลุยท้องนา ลงแขกปลูกข้าวดำนา เปิดโลกเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกห้องเรียน นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ของโรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากปราชญ์ชาวบ้าน
เมื่อ วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดขอนแก่น รายงานว่า ที่ แปลงนาออเเกนนิกซ์บ้านดอนบม ต.เมืองเก่า อ.เมือง จ.ขอนแก่น ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนแก่น นำนักเรียนลุยท้องนา ลงแขกปลูกข้าวดำนา เปิดโลกเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น นอกห้องเรียน นักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ของโรงเรียนเมทนีดลจังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรมลุยท้องนาลงแขกปลูกข้าว เรียนรู้และปฏิบัติจริงจากปราชญ์ชาวบ้าน
ดร.อรทัย สันติเมทนีดล (ผอ.ฝน) ผู้อำนวยการโรงเรียนเมทนีดล จังหวัดขอนแก่น เปิดเผยว่าเป็นกิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นปีที่ 16 มุ่งพัฒนาทักษะชีวิตเยาวชนสู่การเป็นพลเมืองที่ดี ตามศาสตร์พระราชา โดยนักเรียนลงแขกปลูกข้าวในทุ่งนากับปราชญ์ชาวบ้านที่คอยให้คำแนะนำ พร้อมทั้งผู้ปกครอง คณะคุณครูชาวชาวต่างชาติและชาวไทย บุคลากรเมทนีดล และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1, 3 และป. 6 ร่วมกิจกรรมลงแขกปลูกข้าวครั้งนี้


เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนเมทนีดลจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙, สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่มีต่อประชาชนชาวไทย
นอกจากนี้ยังเป็นการสืบสานการเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านตัวจริง และเป็นกิจกรรมเปิดโลกทัศน์พัฒนาทักษะชีวิต สร้างการเรียนรู้วิถีอาชีพเกษตรกรรมของบรรพบุรุษ โดยนักเรียนเมทนีดลได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วยการปลูกข้าวในทุ่งนา ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักและอัตลักษณ์ทางการศึกษาแบบ “เมทนีดล” เก่งภาษา ดูงามอย่างไทย จิตใจดี
โรงเรียนเมทนีดลให้ความสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกรักท้องถิ่น ปลูกฝังให้นักเรียนทุกคนเอื้ออาทรต่อชุมชนของตน ไม่ว่าจะอาชีพใดมีความสำคัญเท่าเทียมกัน“นักเรียนโรงเรียนเมทนีดลต้องเข้าถึงแก่นการเรียนรู้ที่แท้จริง ทุกปีการศึกษาเราจะนำนักเรียนลงนาปลูกข้าวหรือเกี่ยวข้าวจริง เรียนรู้งานการทำนาจากปราชญ์ชาวบ้านและสร้างความเอื้ออาทรต่อกัน ซึ่งตรงตามพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลปัจจุบัน


โรงเรียนเมทนีดลสร้างกระบวนการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา 16 ปีติดต่อกันแล้ว ผลลัพธ์ที่ได้ไม่เพียงแค่เด็กๆ รักในการรับประทานข้าวเกลี้ยงจาน แต่นักเรียนเมทนีดลมีความนอบน้อมต่อผู้คน รู้จักกาลเทศะ และมีความสุขมากเมื่อจะได้ลงนาในปีต่อๆ ไป ถึงแม้โรงเรียนต้องลงทุนสูงในแต่ละครั้งของการเดินทาง การเตรียมการ แต่ถือว่าคุ้มค่าเป็นอย่างยิ่งนี่คือการสอนความเป็นพลเมืองที่ดีให้นักเรียนได้เป็นอย่างดี และนักเรียนเองตื่นเต้นมากๆ ในทุกครั้งที่รู้ว่าจะได้มาทำนาปลูกข้าว “เด็กรุ่นใหม่ต้องไม่ลืมท้องถิ่นและควรเรียนรู้ที่จะรู้จักวิถีชาวนา ชาวไร่อย่างเรา เป็นกิจกรรมส่งเสริมทักษะชีวิตให้กับเด็กที่ดีมาก โรงเรียนเมทนีดลได้ส่งเสริมสิ่งดีงามมาตลอด 16 ปีที่ตนและชาวบ้านแถบนี้ได้เห็นมาตลอด”
นี่คือตัวอย่างกิจกรรมที่น่าชื่นชม โรงเรียนเมทนีดล โรงเรียนมาตรฐานสากลชั้นนำของจังหวัดขอนแก่น ประเทศไทย แม้มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ ยังสามารถจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยและท้องถิ่นเป็นอย่างดี ซึ่งโรงเรียนอื่นๆ ควรนำไปเป็นต้นแบบ เพื่อให้เด็กเยาวชนได้เรียนรู้คุุณค่าวิถีชีวิตท้องถิ่นใกล้ตัว
จากที่โรงเรียนเมทนีดล มุ่งมั่นสร้างนักเรียนทุกรุ่น ให้ได้เรียนรู้กับคุณครูเจ้าของภาษาผ่านกิจกรรมทุกรูปแบบ รวมทั้งองค์ความรู้ท้องถิ่นที่เป็นมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ การลงนา ดำนาในเทอมหนึ่ง เกี่ยวข้าวในเทอมสอง เสมอมา เป็นปีที่ 16 แล้ว ที่เติบโตกับการเรียนรู้นานาชาติ แต่ยังมีแบบคิด ทัศนคติที่ดีงามต่อท้องถิ่น บ้านเมืองและโลกใบนี้เสมอ สมกับเป็นนักเรียนพลโลกสากล Global Citizen.เรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น