เริ่มแล้วงาน เทศกาลเงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN TRADE FAIR 2017

วันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน 2560

“พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเงาะทุเรียนศรีสะเกษ ASEAN TRADE FAIR 2017”  ณ บริเวณสนามวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ ต.เมืองใต้ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษเรื่องอื่นๆ ที่น่าสนใจ

แสดงความคิดเห็น